Bij een reservering van een van onze solex-arrangementen hanteren we de zgn. solex-huurvoorwaarden. U ontvangt na reservering een reserveringsbevestiging met daaraan toegevoegd de huurvoorwaarden. We vragen u deze bevestiging en voorwaarden goed door te lezen en na ondertekening te retourneren. Op deze manier zijn de afspraken zowel voor u als voor ons duidelijk. Op de dag dat u, met uw groep de solextocht komt maken is het de bedoeling dat één persoon uit de groep het huurcontract met ons gaat ondertekenen. De persoon tekent voor alle deelnemers uit de groep. Belangrijk aspect is dat deze persoon een legitimatiebewijs (geldig rijbewijs of paspoort) bij zich heeft!